search icon

تنظیم Mirror Docker

معرفی Docker

داکر(Docker) پلتفرم متن‌باز نرم‌افزاریست که برای ساخت، اجرا، مدیریت و توزیع برنامه‌های کاربردی به صورت کانتینر(container) استفاده می‌شود. کانتینرها بسته‌های نرم‌افزاری مستقلی هستند که تمام وابستگی‌های لازم اجرای یک برنامه، از جمله کد، کتابخانه‌، سیستم‌عامل و پیکربندی‌ها را در خود جای داده‌اند.

داکر با ارائه یک راه‌کار استاندارد و آسان برای کانتینر‌سازی برنامه‌ها، به توسعه‌دهندگان و مدیران سیستم کمک می‌کند تا فرآیند توسعه، استقرار و مقیاس‌بندی برنامه‌ها را به شکل قابل توجهی ساده‌تر و کارآمدتر کنند.

 

تنظیم mirror برای داکر در لینوکس

برای تنظیم mirror docker در لینوکس به صورت زیر عمل کنید.

فایل زیر را باز کنید:

nano /etc/docker/daemon.json

 

(درصورت عدم وجود این فایل را بسازید.)
متن زیر را داخل آن کپی و ذخیره کنید:

{
"registry-mirrors": ["https://mirror-docker.runflare.com"]
}

سپس داکر را مجدد راه‌اندازی کنید:

systemctl restart docker

 

تنظیم mirror برای داکر در مک

برای تنظیم mirror docker در مک به صورت زیر عمل کنید.

فایل daemon.json را در مسیر زیر با ویرایشگر متن باز کنید.
/Users/<YourName>/.docker/daemon.json

 

متن زیر را در آن قرار داده و ذخیره کنید و سپس داکر را مجدد را‌ه‌اندازی کنید:

{
"registry-mirrors": ["https://mirror-docker.runflare.com"]
}

 

تنظیم mirror برای داکر در ویندوز

برای تنظیم mirror docker در ویندوز به صورت زیر عمل میکنیم.

فایل daemon.json را در مسیر زیر ایجاد کنید.

C:\Users\<YourName>\.docker\daemon.json

 

متن زیر را در آن قرار داده و ذخیره کنید و سپس داکر را مجدد را‌ه‌اندازی کنید

{
"registry-mirrors": ["https://mirror-docker.runflare.com"]
}